ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Σας
έχει συμβεί
στην
ΕφοδιαστικήΕφοδιαστική Αλυσίδα...

Ανασχεδιασμός παραγωγικών διαδικασιών

…τα πραγματικά σας αποθέματα να μην συμφωνούν με τα λογιστικά με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να εξυπηρετήσετε σωστά τους πελάτες σας;
Μαζί θα ανασχεδιάσουμε και θα ψηφιοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες της αποθήκης σας καθώς και της απογραφής ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της βάση των αναγκών σας. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η απροβλημάτιστη λειτουργία της αποθήκης σας, η παραγωγική εργασία των ανθρώπων σας και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας.

Διαχείριση αποθεμάτων

…να έχετε την αίσθηση ότι θα αποθέματά σας είναι πολύ υψηλά και ότι δεν γίνεται βέλτιστη διαχείριση;
Μαζί μπορούμε να τρέξουμε ένα έργο βελτιστοποίησης των αποθεμάτων και της αυτοματοποίησης της διαδικασίας αναπλήρωσής τους. Ξεκινώντας από την στατιστική πρόβλεψη των πωλήσεων σας, μπορούμε να παραμετροποιήσουμε ή να στήσουμε συστήματα MRP και να εξασφαλίσουμε ότι κρατάτε μόνο όσα αποθέματα χρειάζεται ώστε με ασφάλεια να εξυπηρετείτε τους πελάτες σας.

Διαχείριση προμηθειών

…να γνωρίζετε ότι μπορεί να γίνει συστηματικότερη διαχείριση των προμηθειών σας;
Μαζί θα εργαστούμε για την αναδιοργάνωση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεστε τις προμήθειές σας. Θα τις κατηγοριοποιήσουμε, θα αναθέσουμε σε ομάδες την παρακολούθησή τους, θα ορίσουμε τις διαδικασίες προμήθειας και θα στήσουμε ένα σύστημα αξιολόγησης των προμηθευτών σας, αυξάνοντας την διαπραγματευτική ισχύ της επιχείρησής σας.

Βελτιστοποίηση συστήματος διανομής

…να γνωρίζετε ότι το σύστημα διανομής σας έχει πολλά περιθώρια βελτιστοποίησης αλλά να μην είστε σίγουροι με ποιο τρόπο το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας δεν θα χειροτερέψει;
Μαζί θα τρέξουμε μία συνολική βελτιστοποίηση της διανομής σας η οποία θα επιτρέψει την ελαχιστοποίηση του κόστους με παράλληλη αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών σας. Ταυτόχρονα θα στήσουμε δείκτες αποτελεσματικότητας και ελέγχου οι οποίοι έγκαιρα θα προειδοποιούν για αποκλείσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε την μέγιστη αξιοποίηση του εξοπλισμού σας.

Ανάλυση δυναμικότητας & βελτιστοποίηση

…να αναμένεται μία αύξηση των πωλήσεων σας ή να σχεδιάζετε την εισαγωγή νέων προϊόντων αλλά να μην είστε βέβαιοι για το εάν μπορεί η αποθήκη σας να διαχειριστεί την μελλοντική σας κατάσταση ή ποιες το αλλαγές θα απαιτηθούν;
Μαζί θα μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να εντοπίσουμε τις βέλτιστες λύσεις για την βελτίωση της παραγωγικότητας των εγκαταστάσεων σας, ώστε να έχετε μία πλήρη και κοστολογημένη εικόνα των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν. Επίσης θα παράξουμε ένα οδικό χάρτη για αυτές τις παρεμβάσεις ώστε να ελέγχετε τον ρυθμό και κατά συνέπεια το κόστος υλοποίησης χωρίς όμως ποτέ να κινδυνεύσετε να κάνετε κάτι ασύμβατο με την μεγάλη εικόνα.

Κοστολόγηση

…να μην είστε απολύτως βέβαιοι για το πραγματικό κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας;
Μαζί μπορούμε να στήσουμε ή να βελτιώσουμε το σύστημα με τον οποίο υπολογίζετε τα διάφορα κόστη των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Αποκτείστε μία ξεκάθαρη εικόνα της ανταγωνιστικότητάς σας και τιμολογείστε με αυτοπεποίθηση τα προϊόντα σας, γνωρίζοντας με ασφάλεια το μεικτό σας περιθώριο.
Back to top