ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σας
έχει συμβεί
στην
εμπορικήεμπορική σας λειτουργία...

Στρατηγική ανάπτυξης

...να μην πετυχαίνετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε σε κάποιο κομμάτι της αγοράς ή σε κάποια προϊόντική κατηγορία;

Μαζί θα αναλύσουμε την αγορά, τα χαρακτηριστικά της και αυτά τα οποία εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες σας σε κάθε κομμάτι της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο θα δομήσουμε μία μετρήσιμη και στέρεα εμπορική στρατηγική η οποία θα σας επιτρέψει να βελτιώσετε τα εμπορικά σας αποτελέσματα.

Αξιολόγηση προσφορών

…να έχετε την αίσθηση ότι χάνονται προσφορές ή έργα που θα μπορούσαν να κερδηθούν, ενώ αντίθετα χάνεται χρόνος και ενέργεια σε πελάτες και προσφορές όπου η πιθανότητα επιτυχίας είναι μικρή;

Μαζί θα συστηματοποιήσουμε την αξιολόγηση των προσφορών σας αναλύοντας τις εμπορικές σας εμπειρίες. Θα εντοπίσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις οι οποίες όταν υπάρχουν οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μεγάλες, αλλά και το αντίθετο. Με αυτό τον τρόπο η εμπορική σας λειτουργία θα εστιάζει εκεί όπου υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της.

Αποτύπωση εμπορικής λειτουργίας

…να εύχεστε να είχατε μία καθαρότερη εικόνα και περισσότερες πληροφορίες για τις επιδόσεις της εμπορικής σας λειτουργίας και των πελατών σας, ώστε να καταστρώσετε αποτελεσματικότερα την εμπορική σας στρατηγική;

Μαζί μπορούμε να παράξουμε μία δυναμική ανάλυση της πελατειακής σας βάσης και να αξιολογήσουμε την κερδοφορία των πελατών σας, των προϊόντων σας και των εμπορικών σας καναλιών και διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο θα έρθουν στην επιφάνεια όλα εκείνα το σημεία της εμπορικής σας λειτουργίας τα οποία χρήζουν προσοχής, βελτίωσης και ανασχεδιασμού.

Πιστωτικός έλεγχος & Χρηματοροή

…να αισθάνεστε ότι δεν ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται τα υπόλοιπα των πελατών σας ή ακόμα και να χάσατε έναν καλό πελάτη επειδή το υπόλοιπό του ανέβηκε σε μη διαχειρίσιμο επίπεδο;

Μαζί θα εργαστούμε για την αναπτύξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου σύστηματος πιστωτικού ελέγχου το οποίο θα εμπλέκει το σύνολο της εμπορικής σας λειτουργίας στην διαδικασία τήρησης των όρων πληρωμής. Με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσετε έλεγχο των εμπορικών σας υπολοίπων αλλά και μία ακριβέστατη εικόνα των αναγκών χρηματοδότησης των πωλήσεών σας.

Μηχανογράφηση εμπορικής λειτουργίας

...να η χρήση του crm σας σιγά σιγά να υποχωρεί και να υποβιβάζεται σε ένα διαδικαστικό εργαλείο με την εταιρία σας να αποκομίζει ολοένα και λιγότερα οφέλη από την χρήση του;

Μαζί θα ανασχεδιάσουμε τις διαδικασίες της εμπορικής σας λειτουργίας και θα επαναπαραμετροπιήσουμε το crm σας ώστε μετατραπεί σε ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει την αξιοποίηση της εμπορικής εμπειρίας της εταιρίας σας από όλους τους πωλητές σας. Με αυτό τον τρόπο θα να γίνει ένα εργαλείο που προσφέρει ουσιαστικές υπεραξίες στους πωλητές σας και στην επιχείρησή σας.

Βελτιστοποίηση εμπορικού δικτύου

… να υποπτεύεστε ότι το εμπορικό σας δίκτυο δεν επικοινωνεί σωστά τα πλεονεκτήματα του brand σας;
Μαζί θα εντοπίσουμε τα κρίσιμα στοιχεία της εμπειρίας του τελικού πελάτη και να σχεδιάσουμε μία διαδικασία πώλησης για τον τελικό σας πελάτη η οποία εθα επιτρέψει στο δίκτυο σας να αυξήσει κατακόρυφα την απόδοση των πωλήσεων του.
Back to top